Định hướng phát triển ngành kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới

Định hướng phát triển ngành kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới

29/03/2021 0 Nguyễn Thị Hạnh 605

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng), phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Định hướng kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới.

Đây là một trong hai hội thảo được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM. Nhằm tập hợp ý kiến của các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương. Các hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đơn vị tư vấn và đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc để có thể xây dựng nội dung Định hướng phát triển kiến trúc, cũng như giải pháp thực hiện hiệu quả trong tình hình mới.

Exu xin gửi tới các bạn những định hướng phát triển ngành kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới:

Định hướng kiến trúc xanh

Định hướng phát triển ngành kiến trúc Việt Nam

KTS. Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết. Cùng với sự phát triển của đất nước, kiến trúc Việt Nam đã có bước phát triển đột phá, không chỉ về quy mô mà cả về chất lượng. Mạng lưới đô thị quốc gia đã hình thành, làm nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Kiến trúc không chỉ tạo cơ sở vật chất, góp phần cải thiện diện mạo của đất nước, điều kiện sống của nhân dân ở thành thị và nông thôn. Mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng, đổi mới nếp sống, lối sông và môi trường sống của nhân dân.

Tuy vậy, nhìn ra thế giới và khu vực, rồi nhìn lại chính mình. Kiến trúc Việt Nam vốn dĩ giàu cá tính và truyền thống. Bước vào hội nhập quốc tế, vừa tiếp nhận những thành tựu và kinh nghiệm của kiến trúc thế giới. Vừa bị tác động theo xu hướng quốc tế hóa.

Định hướng Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020

Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/2002/QĐ-TTG. Phê duyệt Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020. Trong đó đề ra những mục tiêu, quan điểm và định hướng cụ thể. Phát triển kiến trúc đô thị, nông thông và kiến trúc công trình.

Định hướng phát triển ngành kiến trúc Việt Nam

Luật Kiến trúc (ra đời lần đầu tiên) đã được Quốc Hội thông qua, ban hành ngày 13/06/2019. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Trong bộ Luật Kiến Trúc đã nêu tại “Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.” Như vậy, thông qua Luật Kiến trúc, chúng ta nhận thức rõ rằng. Vệc Xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam là rất quan trọng và cần tiếp tục được nghiên cứu, ban hành để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới. Thay thế cho “Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” đã hết thời hạn.

Những cơ hội và thách thức đối với ngành kiến trúc Việt Nam

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam, đến nay. Kiến trúc Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhưng còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, chưa đáp ứng được xu hướng phát triển nhanh của xã hội. Chưa đạt được một số mục tiêu, định hướng về quản lý và phát triển kiến trúc… Trước những thuận lợi và thách thức của bối cảnh kinh tế, xã hội trong nước có nhiều thay đổi. Chúng ta cần xác định thêm những mục tiêu mới, giải pháp mới. Để nền kiến trúc Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong sự hội nhập chung với kiến trúc khu vực và thế giới.

Hội thảo Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam

Để tiếp nối Định hướng kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 và thực thi Luật Kiến trúc. Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức triển khai Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Trên cơ sở đó, Vụ Quy hoạch Kiến trúc đã phối hợp cùng Viện Kiến trúc quốc gia. Và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp ý kiến xây dựng nội dung Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, TS. KTS Phan Đăng Sơn trình bày tham luận. “Tiến tới xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam. Phù hợp phát triển kinh tế – xã hội đất nước và hội nhập quốc tế”. Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, KTS Trần Ngọc Chính chia sẻ tham luận. “Nhận diện những vấn đề trong định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam: Những thay đổi phù hợp với bối cảnh mới”.

Ý kiến đóng góp xây dựng định hướng

Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia, Đỗ Thanh Tùng trình bày tham luận “Quản lý và phát triển bản sắc, văn hóa dân tộc. Và kế thừa kiến trúc truyền thống trong kiến trúc Việt Nam”. Ủy viên Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, TS. KTS Lê Đình Tri chia sẻ nội dung. “Hướng tới một giá trị kiến trúc Việt Nam đổi mới”. Trong khi đó, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Việt Nam ThS. KTS Hồ Chí Quang trình bày tham luận “Khung định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam”.

Nhiều đại biểu khác cũng đã đóng góp ý kiến xây dựng Định hướng. Các ý kiến của các cơ quan Trung ương, chính quyền Địa phương. Hội nghề nghiệp, Cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đơn vị tư vấn. Và các Chuyên gia sẽ được tập hợp thành nội dung Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam. Cũng như giải pháp để thực hiện hiệu quả trong tình hình mới.

Nguồn: tapchikientruc.com.vn